Giải đi bộ thể thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Lượt xem: 66

Ngày đăng: 13/11/2019

Giải đi bộ thể thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Thời gian: 5h45, ngày 17/11/2019

Địa điểm: Chân Núi Vi Ba, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu

Thành phần tham gia: Cán bộ, giảng viên, nhân viên BVU