Công ty Cơ khí Chieng Shyong phỏng vấn tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp BVU

Lượt xem: 427

Ngày đăng: 23/06/2020

Công ty Cơ khí Chieng Shyong phỏng vấn tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp BVU

Thời gian: 9h30, ngày 25/06/2020

Địa điểm: Phòng họp 1207, cơ sở 1, số 80 Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu

Thành phần tham gia: Sinh viên sắp tốt nghiệp