Chương trình tư vấn hướng nghiệp "Hiểu mình - Hiểu nghề - sáng tương lai".

Lượt xem: 454

Ngày đăng: 11/01/2021

Chương trình tư vấn hướng nghiệp "Hiểu mình - Hiểu nghề - sáng tương lai".

Chủ đề "ĐẠI HỌC hay HỌC ĐẠI"

Thời gian: 7h, ngày 12/01/2021

Địa điểm: huyện Châu Đức

- THPT Nguyễn Văn Cừ
- THPT Nguyễn Du
- THPT Ngô Quyền

Chuyên gia tư vấn: ThS Lê Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng BVU