Chương trình Campus tour BVU 2020

Lượt xem: 675

Ngày đăng: 23/06/2020

Chương trình Campus tour BVU 2020

Thời gian: 8h45 đến 15h45, ngày 23/06/2020

Địa điểm: Cơ sở 2, số 1 Trương Văn Bang, phường 7, TP.Vũng Tàu

Thành phần tham gia: Học sinh THPT