Đối thoại Hiệu trưởng với sinh viên

Lượt xem: 152

Ngày đăng: 11/09/2019

Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên

Thời gian: 7 giờ - 11 giờ

Địa điểm: Nhà văn hóa Thanh niên, 160 Hạ Long, phường 2, TP.Vũng Tàu