Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí sau:

  • Quản lý hoặc chuyên viên các bộ phận tiền sảnh – lễ tân, phòng, ẩm thực, bếp, hội nghị yến tiệc, kinh doanh – tiếp thị, hành chính, marketing, cán bộ điều hành, tiếp thị, nhân sự tại các cơ quan nghiên cứu, kinh doanh du lịch trong nước và quốc tế;
  • Điều hành hoạt động kinh doanh lưu trú-ẩm thực-khu nghỉ dưỡng
  • Hướng dẫn viên du lịch;
  • Quản trị, điều hành thiết kế Tour tại các công ty, đại lý du lịch;
  • Chuyên viên tại các Sở, ban ngành về du lịch;
  • Nghiên cứu, giảng dạy về du lịch