Địa chỉ: Văn phòng viện số 01 Trương Văn Bang, phường 7, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.576.681