Ngành Quản trị kinh doanh của Viện Quản lý - Kinh doanh đào tạo các chuyên ngành:

 1. Quản trị Doanh nghiệp
 2. Quản trị Tài chính- Ngân hàng
 3. Quản trị Luật
 4. Quản trị Marketing và Tổ chức –Sự kiện
 5. Quản trị Khởi nghiệp
 6. Quản trị Kinh doanh Quốc tế​

​​Thời gian đào tạo: 3,5 năm

1. Tóm lược nội dung chương trình

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 120 tín chỉ chưa kể phần kiến thức về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, các môn học kỹ năng mềm.

Nội dung

Thời lượng

Đơn vị tính

Kiến thức giáo dục đại cương

25

Tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

104

Tín chỉ

+ Kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành

92

Tín chỉ

+ Thực tập cuối khoá và khóa luận tốt nghiệp

12

Tín chỉ

Kiến thức bổ trợ

34

Tín chỉ

2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo sinh viên Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có khả năng chuyên môn đủ để phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh như Xây dựng Chiến lược kinh doanh, Lập Kế hoạch kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị sản xuất, Quản trị Tài chính-Ngân hàng, Quản trị Marketing và Tổ chức sự kiện , Quản trị Resort, Nhà hàng, Khách sạn; Quản trị rủi ro; Quản trị Kinh doanh Quốc tế; Quản trị Luật; Nghiệp vụ xuất khẩu và Thanh toán Quốc tế ; hình thành và phát triển khả năng khởi sự kinh doanh; Giúp cho sinh viên phát triển năng lực quản trị và triển khai các dự án kinh doanh, nâng cao khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc trong nước và quốc tế.​

3. Kiến thức chuyên môn

 • Nắm vững kiến thức về quản lý, Kinh doanh, điều hành, giám sát các nghiệp vụ kinh tế, quản trị, tư vấn pháp lý, tổ chức sự kiện  trong các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ  du lịch, nhà hàng, khách sạn…;
 • Hiểu biết, dự báo, đánh giá xu hướng, tình hình phát triển kinh tế và nhu cầu của thị trường trong nước cũng như quốc tế.
 • Am hiểu và thực hiện được việc xây dựng chiến lược; lập kế hoạch kinh doanh, chính sách marketing, chính sách lương, thưởng, động viên nhân viên, tuyển dụng và giữ chân nhân tài cho doanh nghiệp; có năng lực sản xuất, hiểu rõ quy trình tổ chức sản xuất; có năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp với hiệu quả cao nhất. 
 • Hiểu biết về nghiên cứu thị trường, phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, thâm nhập thị trường quốc tế; Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, thanh toán quốc tế, am hiểu pháp luật kinh doanh trong nước và quốc tế, có năng lực về quản trị rủi ro nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra cho doanh nghiệp.
 • Thực hiện các nghiên cứu độc lập có tính thực tiễn trong quản trị kinh doanh, tham gia nghiên cứu khoa học hoặc giảng dạy về quản trị kinh doanh. 

Hiểu được tâm lý và văn hóa ứng xử của khách hàng nhiều châu lục, các quốc gia trên thế giới và các vùng trong nước nhằm đưa ra cách thức ứng dụng linh hoạt trong công việc​.

4. Chuẩn đầu ra

Đạt trình độ về tin học, ngoại ngữ và kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra của Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.

5. Tên môn học, kỹ năng mềm, phát triển tài năng

Quản trị Doanh Nghiệp Quản trị Chất lượng
Quản trị Nguồn Nhân Lực Mô hình tài chính
Quản trị Chiến lược Phân tích hoạt động kinh doanh
Quản trị Marketing Lập kế hoạch kinh doanh
Quản trị Thương hiệu Nghiệp vụ xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế
Quản trị Tài chính Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Quản trị Sản xuất Quản trị Kinh doanh Lũ hành
Quản trị Rủi ro Quan hệ và chăm sóc khách hàng
Quản trị Kinh Doanh Quốc tế Quản trị buồng phòng
Lập và thẩm định dự án đầu tư Quản trị Khách sạn
Quản trị và nghiệp vụ bán hàng Quản trị Khởi nghiệp
   

6. Các chuyên đề kỹ năng mềm

Kỹ năng xin việc Kỹ năng giao tiếp cơ bản và nâng cao
Tư duy sáng tạo Kỹ năng học đại học và nghiên cứu khoa học
Nghệ thuật lãnh đạo Kỹ năng làm việc nhóm và ra quyết định

7. Các chuyên đề phát triền tài năng:

 • Tư duy sáng tạo
 • Khởi nghiệp sáng tạo
 • Kỹ thuật phân tích tài chính doanh nghiệp
 • Đầu tư chứng khoán
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học