Ngành kế toán

1. Giới thiệu:

Ngành Kế toán là một trong những ngành chủ lực của Viện Du Lịch – Quản lý – Kinh Doanh thuộc Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.

Là trường Đại học duy nhất tại Thành phố biển Vũng Tàu, với sứ mệnh là Đại học ứng dụng, với phương châm: Đào tạo nguồn nhân lực " Sáng tạo - Hội nhập – Vươn tới tầm cao", Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, Ngành Kế toán đang nhanh chóng đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, gắn công tác đào tạo với thực tiễn sinh động.

2. Nội dung đào tạo:

Đào tạo cử nhân nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội, có kiến thức chuyên sâu hệ thống và khoa học về lý luận và thực tiễn kế toán kiểm toán, có kỹ năng thực hành công việc kiểm toán một cách thành thạo và khoa học. Thông qua đó giúp cho sinh viên nhìn nhận, đánh giá tình hình tài chính và giải quyết các quan hệ kinh tế, thương mại, vay vốn, cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn đối với các doanh nghiệp, các tập đoàn cũng như các tổ chức tài chính trong nước, khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, sinh viên còn có kiến thức chuyên sâu về kế toán; nắm chắc quy trình kế toán; nắm được các kiến thức cơ bản về thuế, tài chính doanh nghiệp; am hiểu chuẩn mực kế toán, kế toán và chế độ kế toán.