Viện Quản lý - Kinh doanh là một trong những viện chủ lực của Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, là một trong những viện có số lượng sinh viên đông nhất của trường. Viện hợp nhất 2 ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh và Kế toán, gồm có 7 chuyên ngành. Viện Quản lý – Kinh doanh đi đầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.​

Viện Quản lý – Kinh doanh có đội ngũ giảng viên trẻ, nhiệt tình và năng động; tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Ngoài ra, Viện có mời các chuyên gia, lãnh đạo các doanh nghiệp, cố vấn đầu ngành và giảng viên thỉnh giảng có uy tín và kinh nghiệm trong nước và nước ngoài tham gia giảng dạy.

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

NCS.ThS.Phạm Ngọc Khanh

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN