Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh là một trong những viện chủ lực của Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, có lượng sinh viên chiếm khoảng 50% sinh viên toàn trường. Viện hợp nhất các chuyên ngành đào tạo bao gồm 3 ngành cơ bản:  ngành quản trị kinh doanh, ngành kế toán và chuyên ngành du lịch,. Tên gọi của Viện phù hợp với ngành đào tạo ở các nước phát triển trên thế giới vì gốc tiếng Anh của tên ngành là Institute of Tourism - Management and Business (gọi tắt ITMB). Đặc biệt tên Viện mang nội hàm đi đầu trong việc đào nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Viện Du lịch – Quản lý – Kinh doanh có đội ngũ giảng viên trẻ, nhiệt tình và năng động, tốt nghiệp từ các trường đại học trong và ngoài nước. Nhân sự của Viện gồm có 29 người, trong đó có 4 tiến sĩ, 7 nghiên cứu sinh, 18 thạc sĩ và 1 cử nhân.

 

Viện trưởng

Tiến sĩ Lê Sĩ Trí

- DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

 

 

 

- CƠ CẤU TỔ CHỨC