Viện Quản lý - Kinh doanh là một trong những viện chủ lực của Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, có lượng sinh viên chiếm gần 50% sinh viên toàn trường. Viện hợp nhất các chuyên ngành đào tạo bao gồm 02 ngành: ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kế toán. Tên gọi của Viện phù hợp với ngành đào tạo ở các nước phát triển trên thế giới (School of Management and Business, gọi tắt SMB). Đặc biệt Viện SMB đi đầu trong việc đào tạo ứng dụng và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước.

Viện Quản lý – Kinh doanh có đội ngũ giảng viên trẻ, nhiệt tình và năng động, tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Nhân sự của Viện gồm có 32 người, trong đó có 4 tiến sĩ, 8 nghiên cứu sinh, 19 thạc sĩ và 1 cao học.

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

NCS.Phạm Ngọc Khanh

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN