Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận công việc chuyên môn cho mọi loại hình doanh nghiệp và mọi thành phần kinh tế như:

- Chuyên viên phong kinh doanh,phòng kế hoạch, phòng PR...

- Thăng tiến trở thành trưởng nhóm, trưởng bộ phận kinh doanh, khải sát thị trường, lập kế hoạch;

- Với kinh nghiệm có thể trở thành Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính tại các công ty, tập đoàn;

- Giảng viên ngành Quản trị kinh doanh

- Khởi nghiệp với việc tự thành lập và điều hành công ty riêng

 

>> 10 lý do bạn nên chọn ngành Quản Trị Kinh Doanh