Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận những vị trí sau:

Chuyên viên kế toán, chuyên gia lập và phân tích kế hoạch tài chính, kiểm toán nội bộ, kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, giám đốc tài chính/CFO; tại các cơ quan quản lý nhà nước: Quản lý tài chính các dự án, chuyên viên kế toán, chuyên gia lập và phân tích kế hoạch tài chính, kiểm toán Nhà nước, thanh tra kinh tế.

Ngoài ra, có thể làm việc tại các công ty Kế toán, Kiểm toán với vị trí chuyên gia kế toán, kiểm toán, chuyên gia phân tích tài chính, chuyên gia tư vấn kế toán, chuyên gia tư vấn thuế, chuyên gia tư vấn ngân hàng - tín dụng; tại các tổ chức xã hội: Kiểm soát tài chính, chuyên gia lập và phân tích kế hoạch tài chính, chuyên gia quản lý quỹ, chuyên viên kế toán.

Đó là chưa kể tới các loại hình đơn vị khác như ngoài doanh nghiệp là các đơn vị hoạt động vì mục đích lợi nhuận như: Công ty cổ phần, Công ty TNHH, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng, bảo hiểm…, Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các đơn vị công, các đơn vị hoạt động không vì lợi nhuận như: các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện…

Doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên Kế toán BVU thực tập và làm việc sau khi tốt nghiệp

Công ty Rồng Việt

Công ty Phân bón Ong Biển

Khách sạn Pullman

Khu du lịch Làng Bình An

Khu du lịch Hồ Tràm Trips

VIETSOVPETRO Resort

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ban quản lý Khu công nghiệp Phú Mỹ.

Ban quản lý Khu công nghiệp Gò Dầu

Các doanh nghiệp Nhỏ và Vừa trên địa bàn Tỉnh.

Mức lương bình quân Doanh nghiệp trả cho sinh viên ngành Kế toán BVU mới tốt nghiệp năm đầu tiên là 6 triệu đồng, cho sau khi làm việc 1-2 năm kinh nghiệm là 9 triệu đồng; tại các vị trí: kế toán viên chuyên trách, kế toán tổng hợp.

Cơ hội học tập nâng cao trình độ lên Thạc sĩ

Chương trình đào tạo tập trung vào các môn chuyên ngành và tính thực hành cao, sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học có đầy đủ kiến thức nền tảng và chuyên sâu rất thuận lợi khi tiếp tục học thạc sĩ.

Sinh viên nếu tham gia học chương trình phát triển tài năng, được công nhận một số học phần và chuyển tiếp lên chương trình thạc sỹ cùng ngành hoặc ngành gần (Quản trị kinh doanh).

Thuận lợi của sinh viên BVU khi có doanh nghiệp hỗ trợ đầu ra

Có khoảng 50 Công ty, DN trên địa bàn tỉnh đã ký kết MOU với BVU hỗ trợ cho sinh viên BVU trong quá trình thực tập. Nếu trong quá trình thực tập làm việc tốt sẽ được giữ lại làm việc tại công ty.