Công việc cần làm và các báo cáo phải nộp trước và sau ngày kết thúc năm tài chính

Lượt xem: 350

Ngày đăng: 10/12/2017

 

Những tháng cuối năm là những tháng có doanh thu cao nhất (sức mua dịp Tết tăng, dự trữ hàng qua Tết sản xuất) nên lượng chứng từ cũng tăng đột biến, khiến công việc của kế toán cũng vì thế mà bị đội lên. 

Chưa kể cuối năm kế toán phải gấp rút thực hiện các báo cáo, như: báo cáo tài chính, báo cáo thuế, thống kê, các báo cáo nội bộ (tổng hợp doanh thu, chi phí từng phòng/ ban kinh doanh) … để kịp nộp đúng thời hạn, kịp chia thưởng, trả cổ tức …

Do đó, áp lực công việc của kế toán vào những tháng cuối và đầu năm là không nhỏ, sau đây là một số công việc kế toán cần làm trước và sau kết thúc năm tài chính 31/12 (không trình bày các công việc thường ngày như báo cáo thuế tháng/ quý):

Công việc trong tháng 12:

- Chậm nhất ngày 20/12 nộp mẫu 06/GTGT đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho 2 năm tiếp theo, nếu doanh nghiệp mới thành lập có doanh thu 2 năm trước đó dưới 1 tỷ.

- Trước ngày 31/12: nộp tờ khai Lê phí môn bài nếu trong năm có thay đổi bậc môn bài hoặc cuối năm có phát sinh thêm địa điểm kinh doanh.

 

- Tiến hành kiểm kê tài sản cuối năm (tiền, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, tài sản cố định, cung cụ dụng cụ) nhằm chốt số liệu.

- Tiến hành đối chiếu công nợ (phải thu, phải trả) nhằm chốt số dư cũng như hối thúc khách hàng thanh toán để đảm bảo dòng tiền cuối năm của doanh nghiệp.

- Kiểm tra, đối chiếu, rà soát và xử lý số liệu của cả năm nhằm chuẩn bị để lập báo cáo tài chính, các báo cáo thuế cả năm ... của doanh nghiệp.

Công việc từ tháng 1-3 năm sau:

- Nộp lệ phí môn bài năm mới trước 31/01 (xem thêm các mức nộp lệ phí môn bài năm 2016-2017).

- Trong tháng 01 cũng hoàn thành việc khai báo lao động, thang bảng lương về Phòng lao động xã hội (đây là công việc của Phòng nhân sự nhưng kế toán cũng nên nhắc họ hoặc nếu kế toán kiêm luôn thì phải lưu ý).

- Báo cáo thống kê năm: Tùy loại hình doanh nghiệp, tùy địa bàn quy định (nên hoàn thành trong tháng 1) như các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nộp mẫu Phụ lục số 6 của Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL về Sở du lịch trước 15/1.

- Chậm nhất 31/03: nộp Báo cáo tài chính năm cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Chậm nhất 31/03: nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai quyết toán thuế TNCN và các tờ khai quyết toán năm khác (nếu có). Nộp bổ sung tiền thuế TNDN + thuế TNCN nếu quyết toán có chênh lệch so với tạm tính quý.

Nguyễn Thị Đức Loan (Sưu tầm)

Viện: Du lịch – Quản lý – Kinh doanh

https://voer.edu.vn/m/cong-viec-can-lam-va-cac-bao-cao-phai-nop-truoc-va-sau-ngay-ket-thuc-nam-tai-chinh/bbbb7505

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC