Chi phí du lịch, nghỉ mát cho người lao động có được khấu trừ thuế?

Lượt xem: 192

Ngày đăng: 26/09/2017

 

Quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 78//2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC), doanh nghiệp được đưa vào chi phí hợp lý khi có đầy đủ các chứng từ sau:

Khoản chi thực tế phát sinh có hóa đơn, chứng từ theo quy định;

- Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (nếu khoản chi này có giá trị trên 20 triệu đồng);

- Khoản chi nghỉ mát + các khoản chi có tính chất phúc lợi (*) không quá 01 tháng lương bình quân.

(*) Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động); Những khoản chi có tính chất phúc lợi khác.

Mặt khác, tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013-TT-BTC quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT như sau:

"Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất ..."

Như vậy, khoản chi nghỉ mát thường niên của người lao động nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và khoản chi nghỉ mát này cùng các khoản chi có tính phúc lợi khác không vượt quá 01 tháng lương bình quân của người lao động (trong năm tính thuế) thì được đưa vào chi phí hợp lý, được khấu trừ thuế GTGT tương ứng.

Nguồn: http://www.ketoan.biz/2016/12/chi-phi-nghi-mat-cho-nguoi-lao-dong-co-duoc-khau-tru-thue.html

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC