GIỚI THIỆU NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Ngành Ngôn ngữ Anh, Viện NN-VH-QHQT, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập theo quyết định số 72-QĐ-ĐHBRVT ngày 28 tháng 4 năm 2007.

Ngành Ngôn ngữ Anh, Viện NN-VH-QHQT, có chức năng đào tạo ngôn ngữ Anh với ba chuyên ngành cho sinh viên và học sinh theo chương trình của Bộ và của trường; xây dựng và quản lý đội ngũ giảng viên nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy các môn trong ngành ngôn ngữ Anh; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ khác mà  trường giao phó.

Trải qua gần 10 năm xây dựng và phát triển, từ đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ chỉ đảm nhận được các môn cơ sở, đến nay đội ngũ cán bộ giảng dạy của Ngành đã đảm nhận 90% các môn học chuyên ngành cho Ngành và cho các chuyên ngành khác trong toàn trường. Bên cạnh đội ngũ cán bộ giảng dạy giàu kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết, chương trình đào tạo của Ngành được xây dựng công phu, thường xuyên đổi mới, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn công việc, đảm bảo sinh viên của Ngành sau khi ra trường có được việc làm phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. Để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng này, Ngành Ngôn ngữ Anh đã không ngừng củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy của Ngành. Ngành thường xuyên tạo điều kiện cho các cán bộ giảng viên và giáo viên trong Ngành có điều kiện học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đội ngũ cơ hữu, tham gia giảng dạy tại Ngành còn có các giảng viên trong và ngoài nước có học vị thạc sĩ và tiến sĩ.

Cán bộ, giảng viên Ngành Ngôn ngữ Anh

Bên cạnh công tác đào tạo, các giảng viên trong Ngành còn tham gia công tác nghiên cứu khoa học và xây dựng giáo trình, bài giảng cho trường. Đến nay, trong Ngành đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Ngoài ra, các giảng viên cũng tích cực tham gia các diễn đàn và hội thảo khoa học quốc gia về lý luận và phương pháp giảng dạy ngôn ngữ Anh để nâng cao chất lượng giảng dạy tại Ngành.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hiện nay Ngành Ngôn ngữ Anh chịu trách nhiệm quản lý ba chuyên ngành:

       - Tiếng Anh Thương mại

       - Tiếng Anh Du lịch

       - Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh

NGÀNH VÀ HỆ ĐÀO TẠO CỦA NGÀNH

       Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh Thương mại (hệ đại học)

       Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh Du lịch (hệ đại học)

       Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (hệ đại học)

       Ngành Tiếng Anh, chuyên ngành tiếng Anh Thương mại (hệ cao đẳng)

       Ngành Tiếng Anh, chuyên ngành tiếng Anh Du lịch (hệ cao đẳng)

       Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh Thương mại (hệ đại học liên thông từ cao đẳng)

       Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh Thương mại (hệ văn bằng 2)

Lê Lan Phương