Seminar khoa học với Giáo sư Seiji Iwasa (Đại học Toyohashi, Nhật Bản)

Lượt xem: 196

Ngày đăng: 29/05/2017

Seminar học thuật với Giáo sư Iwasa Seiji Iwasa (Đại học Công nghệ Toyohashi, Nhật Bản) về lĩnh vực Hóa học (Hóa Hữu cơ và Cơ kim), http://siorgchem.ens.tut.ac.jp/member/index.html

Thời gian: 7h30, ngày 26/-6/2017.

Địa điểm: Hội trường 01, 80 Trương Công Định, phường 3, Thành phố Vũng Tàu, BR-VT.