Tin tức - sự kiện

Đội sinh viên tình nguyện Viện Kỹ thuật – Kinh tế biển

Đội sinh viên tình nguyện của Viện gồm có 30 thành viên là ban cán sự của các lớp. Trong đó, sinh viên Nguyễn Ngô Phương Duy (lớp DH14HD, Đội trưởng), sinh viên Ngô Quang Hoan (lớp DH14HD, Đội phó), sinh viên Lê Long Đình (lớp DH14LG, Đội phó), sinh viên Nguyễn Khánh Ly (lớp DH15LG, phụ trách Truyền thông).

Seminar khoa học với Giáo sư Seiji Iwasa (Đại học Toyohashi, Nhật Bản)

Lượt xem: 121

Ngày đăng: 29/05/2017

Seminar học thuật với Giáo sư Iwasa Seiji Iwasa (Đại học Công nghệ Toyohashi, Nhật Bản) về lĩnh vực Hóa học (Hóa Hữu cơ và Cơ kim), http://siorgchem.ens.tut.ac.jp/member/index.html

Thời gian: 7h30, ngày 26/-6/2017.

Địa điểm: Hội trường 01, 80 Trương Công Định, phường 3, Thành phố Vũng Tàu, BR-VT.