Tin tức - sự kiện

Đội sinh viên tình nguyện Viện Kỹ thuật – Kinh tế biển

Đội sinh viên tình nguyện của Viện gồm có 30 thành viên là ban cán sự của các lớp. Trong đó, sinh viên Nguyễn Ngô Phương Duy (lớp DH14HD, Đội trưởng), sinh viên Ngô Quang Hoan (lớp DH14HD, Đội phó), sinh viên Lê Long Đình (lớp DH14LG, Đội phó), sinh viên Nguyễn Khánh Ly (lớp DH15LG, phụ trách Truyền thông).

Lễ Bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp Đại học khóa 2013-2017

Lượt xem: 81

Ngày đăng: 11/07/2017

Vào các ngày 12-13-14 tháng 07 năm 2017, tại cơ sở 3 (951 Bình Giã, phường 10, Thành Vũng Tàu) sẽ diễn ra Lễ Bảo vệ Tốt nghiệp Đại học khóa truyển sinh 2013-2017 chuyên ngành Hóa dâu và chuyên ngành Công nghệ Môi trường thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển.