Lễ Bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp Đại học khóa 2013-2017

Lượt xem: 133

Ngày đăng: 11/07/2017

Vào các ngày 12-13-14 tháng 07 năm 2017, tại cơ sở 3 (951 Bình Giã, phường 10, Thành Vũng Tàu) sẽ diễn ra Lễ Bảo vệ Tốt nghiệp Đại học khóa truyển sinh 2013-2017 chuyên ngành Hóa dâu và chuyên ngành Công nghệ Môi trường thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển.