Hội thảo chương trình giáo dục đại học ngành Logistics

Lượt xem: 159

Ngày đăng: 04/06/2017

Hội thảo chương trình giáo dục đại học ngành LG

Thời gian: 9h00, ngày 07 tháng 10 năm 2017 (Thứ 7).

Địa điểm: Hội trường, 80 Trương Công Định, Phường 3, Tp Vũng Tàu.