Tin tức - sự kiện

Đội sinh viên tình nguyện Viện Kỹ thuật – Kinh tế biển

Đội sinh viên tình nguyện của Viện gồm có 30 thành viên là ban cán sự của các lớp. Trong đó, sinh viên Nguyễn Ngô Phương Duy (lớp DH14HD, Đội trưởng), sinh viên Ngô Quang Hoan (lớp DH14HD, Đội phó), sinh viên Lê Long Đình (lớp DH14LG, Đội phó), sinh viên Nguyễn Khánh Ly (lớp DH15LG, phụ trách Truyền thông).

Hội thảo chương trình giáo dục đại học ngành Logistics

Lượt xem: 93

Ngày đăng: 04/06/2017

Hội thảo chương trình giáo dục đại học ngành LG

Thời gian: 9h00, ngày 07 tháng 10 năm 2017 (Thứ 7).

Địa điểm: Hội trường, 80 Trương Công Định, Phường 3, Tp Vũng Tàu.