Tin tức - sự kiện

Nhu cầu nhân lực ngành công nghệ Chế biến Thủy sản

Theo dự báo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, xuất khẩu thủy hải sản ước đạt trên 10 tỷ USD vào năm 2020 và khoảng trên 30 tỷ USD vào năm 2030.