Tin Chuyên ngành Công Nghệ Môi trường

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC, ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU)
14/07/2018
CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC, ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU) Môi trường có rất nhiều chức năng khác nhau như tạo không gian sống cho con người và các sinh vật, lưu trữ và cung cấp nguồn thông tin, chứa đựng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời là nơi chứa đựng các phế thải do con người tạo ra. Do đó, việc nghiên cứu, giữ gìn, bảo vệ môi trường đã trở thành mục tiêu tối thượng của các nhà khoa học, các kỹ sư làm việc trong lĩnh vực Môi trường. Chuyên ngành Công nghệ Môi trườ...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
12/08/2018
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 414/QĐ-BVU, ngày 31/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu) Trình độ đào tạo : Đại học Ngành đào tạo : Công nghệ kỹ thuật hóa học Mã ngành : D510401 Chuyên ngành : Công nghệ Môi trường Hệ đào tạo : Chính quy Năm tuyển sinh : 2018 M...