Tin Chuyên ngành Công nghệ Hóa Hữu Cơ

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỮU CƠ (NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC, ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU)
14/07/2018
CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỮU CƠ (NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC, ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU) Chuyên ngành công nghệ Hóa Hữu cơ là chuyên ngành nghiên cứu đào tạo về những cấu trúc, tính chất, thành phần, cách thức phản ứng và công nghệ tổng hợp, sản xuất của những hợp chất có chứa carbon và các nguyên tố khác như hydro, nitơ, oxy, halogen, phốt pho, silic, và lưu huỳnh có ứng dụng phổ biến trong cuộc sống. Chương trình đào tạo được xây dựng nhằm cung cấp cho người học kiến thức từ cơ bản đến nâng cao thuộc lĩ...