VIỆN KỸ THUẬT - KINH TẾ BIỂN

Địa chỉ: 951 Bình Giả, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: (064) 3616807 - (064) 3616806 - (064) 3812646.

Trang thông tin điện tử: http://bvu.edu.vn/web/vien-kt-ktb.

Email: imee.bvu@gmail.com

Bản đồ: