Hợp tác doanh nghiệp

SINH VIÊN LỚP DH15HD (CHUYÊN NGÀNH HÓA DẦU) TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI CÁC CÔNG TY/XÍ NGHIỆP
10/08/2018
SINH VIÊN LỚP DH15HD (CHUYÊN NGÀNH HÓA DẦU) TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI CÁC CÔNG TY/XÍ NGHIỆP DOANH NGHIỆP HÓA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC, ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU Để tạo mọi điều kiện học tập cũng như môi trường thực tập tốt nhất cho sinh viên, Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, trường Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu đã tổ chức cho sinh viên học chuyên ngành Công nghệ Hóa dầu (lớp DH15HD) tham gia thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp tại các đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực ...
SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH HÓA DƯỢC (LỚP DH15HC) TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI CÁC CÔNG TY HÓA DƯỢC
10/08/2018
SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH HÓA DƯỢC (LỚP DH15HC) TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI CÁC CÔNG TY HÓA DƯỢC DOANH NGHIỆP HÓA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC, ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU Khi được hỏi "Em học ngành này, ra trường sẽ làm việc gì?", chắc hẳn rất nhiều bạn sẽ không trả lời được hoặc mông lung về công việc mình sẽ làm trong tương lai. Rất nhiều bạn trẻ đăng ký theo học một ngành nào đó chỉ vì lý do như "ngành này đang hot", sau này dễ kiếm việc hay "ba mẹ...