CƠ HỘI NGHÊ NGHIỆP KHI THEO HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

Với mô hình đào tạo 3,5 năm (bắt đầu từ khóa tuyển sinh 2017), nhà trường gắn với doanh nghiệp, trong đó, 3 năm học tại trường và 0,5 năm tại doanh nghiệp, giúp sinh viên không chỉ nắm vũng kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành cùng các kỹ năng cần thiết (bao gồm kỹ năng mềm, ngoại ngữ và tin học), mà còn giúp sinh viên có các kiến thức thực tế và kỹ năng thực hành nghề nghiệp vững chắc để sau khi tốt nghiệp, sinh viên đủ tự tin đi tìm các công việc mơ ước.