Phát động cuộc thi Ý tưởng Khoa học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ II năm 2016 - 2017

Lượt xem: 611

Ngày đăng: 05/04/2017

Tiếp nối thành công từ Cuộc thi Ý tưởng lần thứ I năm 2015, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3566/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 về Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng khoa học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ II năm 2016 – 2017. 

Đây là Cuộc thi có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; nhằm mục đích khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đề xuất các ý tưởng hay, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển bền vững tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cuộc thi Ý tưởng lần thứ II tập trung vào 05 lĩnh vực:

1.      Bảo vệ môi trường

2.      An toàn giao thông

3.       An toàn thực phẩm

4.       Phát triển du lịch

5.      Cải cách hành chính.

Ý tưởng tham gia Cuộc thi là kết quả sáng tạo của tác giả, có thể là giải pháp hoàn thiện (có khả năng ứng dụng được ngay) hoặc chưa hoàn thiện (cần tiếp tục nghiên cứu để có thể ứng dụng, mở rộng phạm vi và khả năng ứng dụng), nhưng việc sử dụng, áp dụng ý tưởng không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác đang được bảo hộ tại Việt Nam. Ý tưởng được xem xét, đánh giá để trao giải là đề xuất có tính mới, tính khả thi và có khả năng mang lại lợi ích.

Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: đến hết ngày 31/8/2017.

Nội dung Thể lệ, hồ sơ đăng ký tham dự Cuộc thi được đăng tải trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ: http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

Thông tin chi tiết liên hệ:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Cụm B3, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, số 198, đường Bạch Đằng,

phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

ĐT: 064.3727340; Fax: 064.3853557

Email: lienttk@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

(đính lèm file: Quyết định Thể lệ; Áp phích tuyên truyền; Phiếu dự thi; Bản Thuyết minh ý tưởng)

Quyết định ban hành cuộc thi.

Bản thuyết minh ý tưởng.

Phiếu đăng ký dự thi.

 

Nguồn:  Sở KH&CN tỉnh BR-VT

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC