Học bổng du học Mông Cổ năm 2017

Lượt xem: 323

Ngày đăng: 30/05/2017

 

Căn cứ Hiệp định hợp tác giáo dục giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Mông Cổ, Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Mông Cổ năm 2017 như sau:

Chính phủ Mông Cổ cấp 05 học bổng dài hạn cho lưu học sinh Việt Nam để đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Thông tin chi tiết xin xem tập tin đính kèm: Học bổng Mông cổ 2017

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC