Làm lại Báo cáo Thực tập tốt nghiệp khóa lớp CD14KC, DT14K3 & DC16KT1

Lượt xem: 68

Ngày đăng: 05/07/2017

Để tạo điều kiện cho những sinh viên chưa đạt trong kỳ Thực tập tốt nghiệp lần 1 năm học 2016 - 2017, Viện Du lịch – Quản lý – Kinh doanh thông báo:

  • Tất cả sinh viên các lớp Cao đẳng khóa tuyển sinh năm 2014 (CD14KC), Đại học liên thông từ Trung cấp khóa tuyển sinh 2014 đợt 2 (DT14K3) & Đại học liên thông từ Cao đẳng khóa tuyển sinh 2016 đợt 1 (DC16KT1) chưa đạt trong kỳ Thực tập tốt nghiệp cần liên hệ Giảng viên đã hướng dẫn lần 1 để làm lại Báo cáo thực tập tốt nghiệp.
  • Thời gian làm lại Báo cáo TTTN: Từ 10/7/2017 đến 16/7/2017.

Trân trọng thông báo!

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC