Làm lại Báo cáo Thực tập tốt nghiệp khóa DH13 & CD14

Lượt xem: 54

Ngày đăng: 17/05/2017

Để tạo điều kiện cho những sinh viên chưa đạt trong kỳ Thực tập tốt nghiệp lần 1 năm học 2016 - 2017, Viện Du lịch – Quản lý – Kinh doanh thông báo:

Tất cả sinh viên các lớp Đại học khóa tuyển sinh năm 2013 (DH13KC, DH13KT, DH13DN, DH13DL, DH13QC, DH13LG) & Cao đẳng khóa tuyển sinh 2014 (CD14DN, CD14DL) chưa đạt trong kỳ Thực tập tốt nghiệp cần liên hệ Giảng viên đã hướng dẫn lần 1 để làm lại Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Thời gian làm lại Báo cáo TTTN: Từ 22/5/2017 đến 30/5/2017.

Trân trọng thông báo!

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC