Làm lại Báo cáo Thực tập cơ sở & Thực tập chuyên ngành các khóa,

Lượt xem: 170

Ngày đăng: 03/08/2017

Để tạo điều kiện cho những sinh viên chưa đạt trong kỳ Thực tập cơ sở & Thực tập chuyên ngành lần 1 năm học 2016 - 2017, Viện Du lịch – Quản lý – Kinh doanh thông báo:

  • Tất cả sinh viên các lớp Đại học chính quy khoá tuyển sinh năm 2014 & 2015; Cao đẳng chính quy khóa tuyển sinh năm 2015; Đại học liên thông từ Trung cấp khóa tuyển sinh 2015 đợt 2; & Đại học vừa làm vừa học khoá tuyển sinh năm 2015 chưa đạt trong kỳ Thực tập cơ sở & Thực tập chuyên ngành cần liên hệ Giảng viên đã hướng dẫn lần 1 để làm lại Báo cáo thực tập.
  • Thời gian làm lại Báo cáo Thực tập cơ sở & Thực tập chuyên ngành: Từ 02/08/2017 đến 08/08/2017.
Trân trọng thông báo

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC