Hội thảo Giảng viên và sinh viên với công nghệ điện toán đám mây

Ngày đăng: 27/03/2017

Thời gian: 13h30 ngày 13/04/2017

Địa điểm: CS2 - BVU campus

Đơn vị tổ chức: Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh