Thông báo

Thông báo Lịch học lại kỳ 2 năm học 2016-2017
26/04/2017
Dành cho sinh viên khóa Đại học 2013, Cao đẳng 2013, 2014. Xem chi tiết tại đây
Tuyển sinh Đại học liên thông chính quy
25/03/2017
Thời gian ôn thi: 02/04/2017 - 21/04/2017 Thi tuyển: 22-23/04/2017 Sinh viên xem chi tiết tại đây
Về đăng ký học phần và tổ chức giảng dạy học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
25/03/2017
Sinh viên xem thời gian đăng ký chi tiết tại đây