Viện Công nghệ Thông tin - Điện - Điện tử

  • Địa chỉ: Phòng 2008, Cơ sở 2, Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu, 01 Trương Văn Bang, Phường 7, Tp. Vũng Tàu.
  • Số điện thoại: 0643.531.100