Họp Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ - Đội - Nhóm

Lượt xem: 75

Ngày đăng: 27/03/2017

Thời gian: ngày 15 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Bình Châu, Xuyên Mộc, BRVT

Đơn vị tổ chức: Phòng Công tác SV + Hội SV