Hội thảo: ứng dụng quản lý nhà hàng trực tuyến CUKCUK.VN

Lượt xem: 93

Ngày đăng: 31/03/2017

Thời gian: 08h30 ngày 14/04/2017

Địa điểm: CS2 - BVU campus

Đơn vị tổ chức: Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh