Tuyển dụng Phó Hiệu trưởng

Ngày đăng: 12/04/2017

I. Vị trí

- Phó hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường.

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tuyển sinh, hợp tác quốc tế, khởi nghiệp và việc làm cho sinh viên ra trườngvà các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng;

- Được thay mặt Hiệu trưởng giải quyết và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật đối với công việc đã giải quyết; có trách nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng về tình hình công việc được giao.

II. Tiêu chuẩn

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, sức khỏe tốt;

- Có uy tín và năng lực quản lý, có kinh nghiệm quản lý cấp phòng, khoa hoặc tương đương trở lên ở trường đại học ít nhất 5 năm;

- Có trình độ tiến sĩ trở lên;

- Độ tuổi không quá 55;

- Có tâm huyết và gắn bó lâu dài với sự nghiệp đào tạo của Trường;

III. Phạm vi giới thiệu, ứng cử, đề cử

- Khuyến khích các cán bộ, giảng viên hiện đang công tác tại Trường, căn cứ tiêu chuẩn và năng lực cá nhân ứng tuyển.

- Có thể giới thiệu các ứng viên có đủ điều kiện, năng lực và tâm huyết từ các đơn vị khác về Trường.

IV. Quy trình ứng tuyển, đề cử, giới thiệu

- Mọi cán bộ, giảng viên trong Trường có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, tâm huyếtđều có thể ứng tuyển vào vị trí Phó Hiệu trưởng; giới thiệu người có đủ tiêu chuẩn, năng lực, tâm huyết ở ngoài trường ứng tuyển.

- Ứng viên gửi hồ sơ ứng tuyển, gồm các giấy tờ sau:

   * Đơn ứng tuyển;

   * Bản sơ yếu lý lịch cá nhân (theo mẫu gửi kèm);

   * Chương trình hành động nếu trúng cử vào vị trí Phó Hiệu trưởng, trong đó ghi rõ chương trình chi tiết theo vị trí đã nêu ở trên, kế hoạch hành động cụ thể cho năm tài chính X và XI.

- Thời gian gửi hồ sơ: Trước 16h00 ngày 10/3/2017.

- Nơi nhận hồ sơ: Phó trưởng phòng Nhân sự - Hành chính.

                             (Phòng số 1.201, 80 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu.

Thông báo tuyển dụng Phó Hiệu trưởng BVU

Mẫu Sơ yếu lý lịch

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC