BVU tuyển dụng

Tuyển dụng: Công tác viên thiết kế đồ họa
12/01/2017
Vị trí tuyển dụng: Cộng tác viên đồ họa
Tuyển dụng Giảng viên tiếng Nhật và tiếng Anh
12/01/2017
Vị trí tuyển dụng: Giảng viên tiếng Nhật và tiếng Anh
Tuyển dụng: Nhân viên phòng Thí nghiệm
07/12/2017
Tuyển dụng: Nhân viên phòng thí nghiệm
TIN TUYỂN DỤNG
13/11/2017
Tuyển dụng: Giảng viên ngành Công nghệ Thực phẩm.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
10/10/2017
Vị trí tuyển dụng: - Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh; - Giảng viên ngành Ngôn ngữ Nhật; - Giảng viên giảng dạy về Quản trị Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn; - Giảng viên giảng dạy Cơ khí ô tô; - Nhân viên lái xe 16 chỗ.