BVU tuyển dụng

Tuyển chuyên viên Marketing - Designer
04/10/2018
Tuyển chuyên viên Marketing - Designer
Tuyển dụng giảng viên CNTT
17/09/2018
Tuyển dụng giảng viên Công nghệ thông tin
Tuyển dụng giảng viên Lý luận chính trị, Pháp luật
11/09/2018
Tuyển dụng giảng viên dạy các môn Lý luận chính trị. Tuyển dụng giảng viên dạy các môn về Pháp luật.
Tuyển dụng giảng viên Logistics, giảng viên tiếng Nhật
09/07/2018
Tuyển dụng giảng viên Logistics, giảng viên tiếng Nhật
Tuyển dụng Giảng viên tiếng Anh, Giảng viên tiếng Nhật, Chuyên viên Truyền thông
08/03/2018
Tuyển dụng 2 Giảng viên tiếng Anh, 2 Giảng viên tiếng Nhật, 1 Chuyên viên Truyền thông