BVU tuyển dụng

Tuyển dụng giảng viên Logistics, giảng viên tiếng Nhật
09/07/2018
Tuyển dụng giảng viên Logistics, giảng viên tiếng Nhật
Tuyển dụng Giảng viên tiếng Anh, Giảng viên tiếng Nhật, Chuyên viên Truyền thông
08/03/2018
Tuyển dụng 2 Giảng viên tiếng Anh, 2 Giảng viên tiếng Nhật, 1 Chuyên viên Truyền thông
Thông báo tuyển dụng
28/02/2018
Tuyển dụng Giảng viên giảng dạy Kỹ năng mềm, Nhân viên y tế.
Tuyển dụng: Công tác viên thiết kế đồ họa
12/01/2017
Vị trí tuyển dụng: Cộng tác viên đồ họa
Tuyển dụng Giảng viên tiếng Nhật và tiếng Anh
12/01/2017
Vị trí tuyển dụng: Giảng viên tiếng Nhật và tiếng Anh