Tin tuyển dụng

BVU tuyển dụng chuyên viên marketing - đồ họa
20/05/2017
Mô tả công việc: - Xây dựng và thực hiện các kế hoạch Marketing để phát triển thương hiệu của trường. - Lập kế hoạch chương trình quảng cáo, PR…cho các nội dung đào tạo và thương hiệu trường. - Nghiên cứu, phân tích thị trường và nắm bắt xu hướng ( khách hàng và đối thủ,…), định vị thương hiệu, dịch vụ của trường. - Xác định và xây dựng thương hiệu trên các phương tiện truyền thông + internet. - Thiết kế đồ họa các sản phẩm thương hiệu.
Tuyển dụng chuyên viên truyền thông
12/04/2017
Thu thập thông tin, viết tin, bài; Quản lý, lưu trữ dữ liệu hình ảnh hoạt động của trường.
Tuyển dụng Phó Hiệu trưởng
12/04/2017
- Phó hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường.
- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tuyển sinh, hợp tác quốc tế, khởi nghiệp và việc làm cho sinh viên ra trườngvà các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng;
- Được thay mặt Hiệu trưởng giải quyết và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật đối với công việc đã giải quyết; có trách nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng về tình hình công việc được giao.
Tuyển dụng chuyên viên website và đồ họa
12/04/2017
- Thiết kế website và ứng dụng cho website
- Thiết kế đồ họa
- Đảm bảo tính ổn định về mặt kỹ thuật và chất lượng của website