CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH NGẮN HẠN

Trung tâm Ngoại ngữ BVU xây dựng nhiều khóa học với thời gian linh động, phù hợp với mọi lứa tuổi và nhu cầu khác nhau của mỗi học viên. 

Liên hệ: VP. Trung tâm Ngoại ngữ, P.2007, 01 Trương Văn Bang, hoặc số điện thoại 0254 3 576 155 để được tư vấn và hướng dẫn đăng kí các bạn nhé!

Các khóa ngắn hạn

Tiếng Anh

Đông Phương