Tổng kết học phần Phương pháp học đại học

Ngày đăng: 14/04/2017

Vào sáng thứ 5 ngày 6/04/2017, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo đại cương và Phát triển Kỹ năng mềm, Tiến sĩ Võ Minh Hùng đã chủ trì cuộc họp tổng kết việc thực hiện học phần Phương pháp học đại học với sự tham gia của các giảng viên tham gia giảng dạy học phần. Buổi tổng kết nhận được các ý kiến chân thành của các giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy về những thuận lợi và khó khăn trong công tác thực hiện học phần.

Qua phân tích kết quả khảo sát sinh viên của Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng (hiện nay là Phòng Công tác sinh viên), đa số sinh viên đánh giá học phần có nội dung phù hợp và hữu ích đối với sinh viên, học phần trang bị cho sinh viên cái nhìn đúng đắn về bản chất của đào tạo đại học, giúp sinh viên có  cái nhìn tổng quát về môi trường và hệ thống các phương pháp, kỹ năng học tập cần thiết cho bậc đại học, từ đó giúp các em lựa chọn các phương pháp học tập hiệu quả ở  bậc ở đại học

 

Lê Xuân

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC