Tập huấn giảng dạy Kỹ năng mềm - TRAINING COURSE FOR TRAINERS

Ngày đăng: 04/04/2017

Theo Quyết định số 878/QĐ-BVU của Hiệu trưởng quy định chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy khoá tuyển sinh năm 2016, ngày 6/3/2017, từ khóa tuyển sinh năm 2016, sinh viên BVU sẽ được bồi dưỡng kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra bên cạnh các yêu cầu về CNTT và ngoại ngữ.

Nhằm phục vụ cho việc xây dựng các chương trình bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên BVU một cách khoa học, tiên tiến, thực tiễn và hiệu quả. Trung tâm Đào tạo đại cương và Phát triển kỹ năng mềm thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên; đề cử cán bộ, giảng viên thuộc Ban Phát triển kỹ năng mềm tham gia các khóa tập huấn chuyên sâu dành cho giảng viên kỹ năng mềm. Mục tiêu của Trung tâm là phấn đấu trở thành một trong những địa chỉ uy tín, đáng tin cậy về lĩnh vực đào tạo kiến thức đại cương, đặc biệt là kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên, học viên trong và ngoài trường.

Một số hình ảnh về khóa tập huấn dành cho giảng viên tại Trung tâm SEAMEO RETRAC, 28-31/3/2017

                                                                                                                                 Lê Thị Hiếu Thảo

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC