Danh sách câu danh ngôn

Đọc là hoạt động xảy ra sau viết: nhẫn nại hơn, lịch duyệt hơn, trí tuệ hơn.
Reading is an activity subsequent to writing: more resigned, more civil, more intellectual.
Jorge Luis Borges
Giờ mở cửa
Thứ 2 - Thứ 6
AM: 07h30 - 11h30
PM: 13h30 - 17h30
Thứ 7
AM: 07h30 - 11h30

Tin tức - sự kiện

Báo cáo một số vấn đề về sự cần thiết ban hành các qui định, chính sách về dữ liệu mở

Chiều ngày 31/10/2017, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (Viện CNPM) đã tham gia và có Báo cáo "Một số nội dung về sự cần thiết ban hành các qui định pháp luật, chính sách về dữ liệu mở (Open Data)" tại Phiên họp của Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng chủ trì.