Tin tức

Thư viện Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu tham dự Hội thảo “Xu hướng chuyển dịch sang không gian số ở giáo dục bậc đại học”
22/11/2017
Sáng ngày 26/10, Ông Lê Hồng Dương – Trưởng Thư viện ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu đã tham dự Hội thảo Khoa học Giáo dục – Thư viện thường niên lần thứ hai với chủ đề "Xu hướng chuyển dịch sang không gian số ở giáo dục bậc đại học" do Trung tâm Xuất sắc về kỹ thuật Số và Thư viện Đại học RMIT Việt Nam đồng tổ chức. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của hơn 80 đại biểu là cán bộ quản lý, chuyên viên thư viện từ các thư viện trường đại học trong và ngoài nước.
Báo cáo một số vấn đề về sự cần thiết ban hành các qui định, chính sách về dữ liệu mở
01/11/2017
Chiều ngày 31/10/2017, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (Viện CNPM) đã tham gia và có Báo cáo "Một số nội dung về sự cần thiết ban hành các qui định pháp luật, chính sách về dữ liệu mở (Open Data)" tại Phiên họp của Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng chủ trì.
Truy cập mở
31/08/2017
Truy cập mở là sự sẵn sàng của các bài báo nghiên cứu một cách tự do, ngay lập tức, trên trực tuyến cùng với các quyền để sử dụng các bài báo đó một cách đầy đủ trong môi trường số. Truy cập Mở đảm bảo rằng bất kỳ ai cũng có thể truy cập và sử dụng các kết quả đó - để biến các ý tưởng thành các ngành công nghiệp và đột phá vào đời sống tốt đẹp hơn.
Rất cần khoa học mở cho CMCN 4.0
31/08/2017
Tại Việt Nam thời gian gần đây, bạn có thể nghe nói nhiều tới CMCN4.0 ở khắp mọi nơi, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các trang mạng xã hội… Gần đây, tạp chí Tia Sáng tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: "CNTT Việt Nam có thể làm gì trong CMCN4.0?"
Thư viện với việc xây dựng bộ sưu tập và tham gia thế giới nguồn mở để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân
22/08/2017
Các thư viện vận hành các công việc như thường lệ, như thường thấy trong quá khứ, như xây dựng các bộ sưu tập và cung cấp dịch vụ với các tư liệu ở dạng giấy. Một số thư viện lớn đã và đang chuyển sang thư viện số và cung cấp các dịch vụ cho bạn đọc hoặc trên cơ sở truy cập không mất tiền, hoặc trên cơ sở phân quyền tài khoản truy cập hệ thống. Hầu hết, nếu không nói là tất cả, các hoạt động đó đều KHÔNG/CHƯA tuân thủ với các nguyên tắc MỞ. Tác phẩm được truy cập không mất tiền hoàn toàn không đồng nghĩa là tác phẩm đó được truy cập mở! Truy cập mở tới tác phẩm luôn đi cùng với thỏa thuận pháp lý!.
Truy cập mở là gì?
21/08/2017
Truy cập mở là về việc làm cho các sản phẩm nghiên cứu truy cập được tự do tới tất cả mọi người. Nó cho phép nghiên cứu được phổ biến nhanh chóng và rộng rãi, quy trình nghiên cứu sẽ vận hành hiệu quả hơn, và làm gia tăng sử dụng và sự hiểu biết về nghiên cứu của doanh nghiệp, chính phủ và các cơ sở từ thiện.
Về vai trò của thư viện đại học trong bức tranh TDM
25/07/2017
25 năm trước, khi Laurents Sesink từng vẫn còn là sinh viên sử học, luận án của anh về các quan hệ chính trị quốc tế đã gồm nhiều đánh dấu các nhãn và các bài đọc. Khi đó anh đã nghĩ "Phải có cách tốt hơn để làm điều này", vì thế anh đã xây dựng cơ sở dữ liệu và bắt đầu công việc về thông tin và số hóa. Bây giờ anh là người đứng đầu của Trung tâm Hàn lâm Số (Centre for Digital Scholarship) ở thư viện Đại học Leiden. Trung tâm đã được khởi xướng vào tháng 7/2016, và họ hiện đang chỉ ra cách tốt nhất để hỗ trợ cho nghiên cứu.