Thông báo

Thông báo mở cửa ca trưa
09/12/2017
Kể từ từ 6/11/2017, Thư viện BVU mở cửa suốt buổi trưa để phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên.
Thông báo tạm ngưng phục vụ thư viện dịp 2/9/2017
31/08/2017
Căn cứ Thông báo số 272/TB-BVU của Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 21/8/2017 về việc nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Thư viện sẽ tạm ngưng phục vụ ngày 02/9/2017 (Thứ bảy). Thư viện sẽ mở cửa phục vụ lại bình thường ngay thứ hai (04/9/2017). Lưu ý: Sách mượn quá hạn rơi vào thời gian nghỉ Lễ không tính trễ hạn. Trân trọng thông báo! THƯ VIỆN TRƯƠNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU