Danh sách tài nguyên mở

Danh sách tài nguyên mở

TT Trang Ngành Mô tả Loại

1

Directory of Open Access Books

Đa ngành

Cung cấp công cụ để tra cứu thông tin sách và liên kết đến trang web nguồn để xem toàn văn. Trang này gồm 7810 Sách giáo khoa và các chương đã được rà soát ngang hàng từ 205 nhà xuất bản. DOAB nhận giải thưởng Truy cập mở của IFLA/Brill năm 2015.

Hướng dẫn Duyệt và tìm sách được cấp phép mở trên DOAB

Open Access Books

2

Directory of Open Access Journals

Đa ngành

Cơ sở dữ liệu miễn phí tạp chí khoa học toàn văn, chất lượng cao, bao gồm nhiều chuyên ngành và ngôn ngữ, gồm có 4396 nhan đề tạp chí, trong đó 1685 tạp chí có thể tra cứu theo tên bài, số lượng bài tạp chí hiện có là 321249.

Hướng dẫn Duyệt, tìm tạp chí và bài báo truy cập mở trên trang DOAJ

Open Access Journal

3

WorldWideScience.org

Đa ngành

Cổng thông tin khoa học giúp tìm kiếm thông tin đồng thời trên 32 cơ sở dữ liệu khoa học Hoa Kỳ và cổng kết nối đến 52 nước khác, với trên 200 triệu trang thông tin khoa học kỹ thuật, bao gồm tài liệu của DOAJ và Journals Online projects (JOLs)

Open Science

4

Vietnam Open Educational Resources

Đa ngành

VOER là trang tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources) đầu tiên ở Việt Nam. Tại đây, bạn có khả năng để tìm kiếm (và không chỉ tìm kiếm) các tài nguyên giáo dục được cấp phép mở, chính xác hơn, được cấp phép Creative Commons Ghi công, hay Creative Commons Attribution, hay còn được viết tắt là CC BY 3.0, và hầu hết tất cả các tài nguyên đó, đều bằng tiếng Việt.

Hướng dẫn tìm tài nguyên giáo dục được cấp phép mở trên VOER

Open Educational Resources

5

Open Textbook Library

Tài chính - Kế toán, Kinh tê, Quản trị kinh doanh & Tiếp thị, Khoa học máy tính & Hệ thống thông tin, Kinh tế, Kỹ thuật, Ngoại ngữ, Giáo dục phổ cập, Ngôn ngữ & Nhân văn, Luật, Toán học & Thống kê, Khoa học tự nhiên & Vật lý, Khoa học xã hội

Thư viện sách giáo khoa mở của Đại học Minesota. Tại thời điểm đăng bài, số lượng sách giáo khoa mở trong Thư viện Đại học Minnesota là chưa nhiều, tổng cộng có gần 400 cuốn cho tất cả 12 chủ đề, trong đó khoảng 20 cuốn sách là có trên trang OpenStax. Trong thời gian tới, số lượng và chủ đề sẽ liên tục được cập nhật. Sách giáo khoa trên trang Open texbook Library được rà soát ngang hàng, cập nhật nội dung định kỳ và đang được rất nhiều Trường đại học tại nước Mỹ sử dụng.

Hướng dẫn tìm kiếm sách giáo khoa mở ở Trường đại học Minesota

Open texbooks

6

OpenAire

Đa ngành

OpenAire là trang của Ủy ban châu Âu, nó nuôi dưỡng các liên kết xã hội và kỹ thuật để xúc tác cho Khoa học mở ở châu Âu và những nơi khác. Thông qua các liên kết đó, bạn có thể tìm kiếm trong hàng chục triệu xuất bản phẩm, hàng chục ngàn tập hợp dữ liệu, hàng ngàn kho tài liệu và hàng ngàn tạp chí truy cập mở, hầu hết trong số đó được cấp phép mở, kết quả của các đề tài và dự án nghiên cứu theo chương trình Horizon 2020 hướng tới Khoa học mở của Ủy ban châu Âu.

Hướng dẫn Khai thác tài nguyên được cấp phép mở trên trang OpenAire

Open Science, Open Access

7

Zenodo

Đa ngành

Zenodo là kho dữ liệu nghiên cứu. Nó đã được OpenAIRECERN tạo ra để cung cấp địa điểm cho các nhà nghiên cứu ký gửi các tập hợp dữ liệu. Nó đã được tung ra vào năm 2013, cho phép các nhà nghiên cứu ở bất kỳ lĩnh vực chủ đề nào cũng tải lên được các tệp với kích thước tới 50 GB.

Hướng dẫn tìm kiếm và khai thác dữ liệu trên Zenodo

Open Science, Open Access

Lat Updated: Jul 04, 2017 09:14 AM