NỘI QUY TRUNG TÂM

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, học sinh, sinh viên của Trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu và các đối tượng bạn đọc ngoài Trường đều được sử dụng Trung tâm Tài nguyên học tập và giảng dạy (sau đây gọi tắt là Thư viện).

2. Bạn đọc đến Thư viện trang phục lịch sự, giữ trật tự và vệ sinh chung.

3. Xuất trình Thẻ học viên – sinh viên, Thẻ cán bộ, Thẻ giảng viên, Thẻ nhân viên khi vào Thư viện, không sử dụng thẻ của người khác. Đối với bạn đọc ngoài trường, xuất trình các giấy tờ tùy thân được pháp luật Việt Nam công nhận khi vào Thư viện.

4. Để đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Tự quản lý tiền, tư trang, giấy tờ cá nhân và các vật dụng có giá trị khác.

5. Không mang đồ ăn, vật dụng dễ gây cháy nổ, chất kích thích, chất bị cấm, văn hoá phẩm độc hại vào Thư viện.

6. Có ý thức bảo vệ, giữ gìn tài sản của Thư viện, tuân thủ các chỉ dẫn của Thư viện.

II. SỬ DỤNG TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN

1. Đọc tại chỗ:

Số lượng không quá 03 tài liệu, làm thủ tục tại quầy phục vụ.

2. Mượn về nhà:

- Số lượng không quá 03 tài liệu, thời gian không quá  03 tuần (21 ngày). Hết thời hạn được mượn, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp, bạn đọc phải mang tài liệu đến gia hạn, thời gian gia hạn là 07 ngày và chỉ được 01 lần.

Kiểm tra tình trạng tài liệu khi mượn – trả, nếu phát hiện bị rách, hỏng, bị gạch xóa, bôi bẩn, báo ngay cho cán bộ thư viện biết để xử lý.

3. Sử dụng Thư viện điện tử, máy tính của Thư viện:

- Chỉ sử dụng máy tính và đường truyền Internet cho mục đích học tập và nghiên cứu.

- Tài liệu điện tử, giáo trình điện tử: truy cập, đọc trực tuyến, tải về và sử dụng theo chỉ dẫn. Bạn đọc ngoài Trường được đọc trực tuyến sau khi đăng ký tài khoản qua mạng Internet thành công, đồng thời được sử dụng các nguồn tài nguyên được cấp phép mở, các tài liệu không hạn chế khác.

- CD-ROM sử dụng tại chỗ, số lượng không quá 02 CD-ROM/lần, làm thủ tục mượn – trả tại bàn phục vụ.

III. CÁC HÀNH VI NGHIÊM CẤM

1. Lấy cắp, chiếm dụng, đánh tráo, làm mất, làm hư hại tài liệu và các tài sản khác của Thư viện (kể cả các hành vi: bôi bẩn, viết, vẽ, gạch, xoá… lên tài liệu, trang thiết bị, cơ sở vật chất của Thư viện).

2. Sao chụp, phát tán trái phép tài liệu của Thư viện.

3. Sử dụng máy tính, đường truyền của Thư viện truy cập vào các trang web có nội dung không lành mạnh; các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về việc sử dụng Internet nơi công cộng.

IV. XỬ LÝ VI PHẠM

Tùy theo mức độ, tính chất vi phạm, bạn đọc sẽ bị xử lý theo quy định, quy chế của nhà trường hoặc bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.

(Nguồn: Trích Nội quy số 765/NQ-BVU, ngày 06/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu)

 

-------------------------------------------

QUY ĐỊNH

Về xử lý vi phạm Nội quy thư viện

 

1. Mượn tài liệu quá thời hạn quy định: phạt tiền 1.000đ/ngày.

2. Sao chụp trái phép tài liệu Thư viện:

a) Không được sử dụng Thư viện 01 tháng.

b) Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm Luật sở hữu trí tuệ hoặc các quy định của pháp luật về quyền tác giả.

3. Làm mất, làm hư hại tài liệu:

a) Đền đúng tài liệu cộng với phí xử lý nghiệp vụ 10.000 đồng/tài liệu.

b) Trường hợp không tìm được đúng tài liệu thì phải đền tiền gấp ba (03) lần giá trị tài liệu gốc cộng với phí xử lý nghiệp vụ 10.000 đồng/tài liệu.

4. Lấy cắp, chiếm dụng, đánh tráo tài liệu của thư viện:

Buộc phải trả lại tài liệu đã chiếm dụng; phạt tiền gấp năm (05) lần giá trị tài liệu; cắt quyền sử dụng Thư viện; thông báo toàn trường, xử lý kỷ luật.

5. Cắt, xé tài liệu

Bồi hoàn tài liệu gốc; phạt tiền gấp năm (05) lần giá trị tài liệu; cắt quyền sử dụng Thư viện 01 tháng; thông báo về khoa,  xử lý kỷ luật.

6. Làm hỏng trang thiết bị: Bồi thường theo chi phí sửa chữa, thay thế thực tế.

7. Đối với những trường hợp vi phạm có tính chất nghiêm trọng, người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

(Nguồn: Trích Quy định số 866/QĐ-ĐHBRVT, ngày 08/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu)