Trụ sở: 01 Trương Văn Bang, P.7, Tp.Vũng Tàu - Lầu 1

Điện thoại: (+84)2547305456 - Ext: 3286 (3287)

Email: lib@bvu.edu.vn

Website: library.bvu.edu.vn