Thư viện với việc xây dựng bộ sưu tập và tham gia thế giới nguồn mở để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân

Lượt xem: 234

Ngày đăng: 22/08/2017

Tác giả: Lê Trung Nghĩa, letrungnghia.foss@gmail.com - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở, Bộ Khoa học và Công nghệ

Xem toàn văn bài viết tại đây

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC