Thông báo mở cửa ca trưa

Lượt xem: 21

Ngày đăng: 06/11/2017

Kể từ từ 6/11/2017, Thư viện BVU mở cửa suốt buổi trưa để phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC