Giới thiệu Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin

Lượt xem: 195

Ngày đăng: 14/12/2018

Truy cập dữ liệu từ "HỆ THỐNG LIÊN KẾT NGUỒN LỰC THÔNG TIN"

     

Đề án này do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, liên kết với các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố như Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN, Đại học Công nghệ Sài Gòn, Đại học Sài gòn, Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM, Đại học Ngân hàng Tp.HCM, Đại học Công Nghệ Tp. HCM, Đại học Quốc tế Tp. HCM, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM, Đại học Tài Nguyên Môi Trường Tp. HCM, Đại học Kinh tế - Luật Tp. HCM, Thư viện Trung Tâm ĐHQG Tp. HCM, Viện nghiên cứu phát triển Tp. HCM, Đại học Y dược Tp. HCM cùng cung cấp nguồn dữ liệu.

     Hiện nay người dùng có thể truy cập hơn 15.000 tài liệu toàn văn và hơn 145.000 biểu ghi thư mục.

      Địa chỉ truy cập: http://www.stinet.gov.vn/

    ► Xem chi tiết từng loại hình tài liệu hoặc theo từng đơn vị: http://www.stinet.gov.vn/Report

                                                                                     

                                                                                       

                                                                                      Trung tâm Tài nguyên học tập và giảng dạy

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC