"Bạn có thể trì hoãn, nhưng thời gian thì không."

Benjamin Franklin

Lịch khai giảng

 

1. Khai giảng các khóa học Kỹ năng sống

Lịch khai giảng các khóa Kỹ năng sống tháng 12 dành cho học sinh cấp 2 (tuổi từ 11-14)

  • Kỹ năng xác lập mục tiêu và lập kế hoạch

  • Kỹ năng quản lý thời gian và học tập hiệu quả

  • Ứng dụng sơ đồ tư duy

  • Kỹ năng Tự hướng nghiệp

  • Phát triển bản thân: Học tập chủ động

 

 

Cảm nhận của học viên