"Bạn có thể trì hoãn, nhưng thời gian thì không."

Benjamin Franklin

Chiêu sinh thường xuyên

 

1. Câu lạc bộ Active Kids

Đối tượng: Học sinh độ tuổi từ 07 tuổi – 14 tuổi.

Đăng ký:

- Click tải form đăng ký: https://bom.to/xgLal
- Đăng ký online: https://bom.to/Kka8u
- Đăng ký qua Hotline 0967828208
- Đăng ký qua email: kynangmembvu@gmail.com hoặc đường link: https://bit.ly/2RAc7E1

 

2. Khoá học Nghệ thuật nói chuyện trước đám đông

Đăng ký: 

- Đăng ký qua Hotline 0967828208
- Đăng ký qua email: kynangmembvu@gmail.com

- Đăng ký Page: https://www.facebook.com/softskills.bvu/

 

3. Khoá đào tạo phương pháp giảng dạy kỹ năng

Thông tin về khóa học: https://bitly.vn/1951

Đăng ký: 

- Đăng ký qua Hotline 0967828208

- Đăng ký qua link: https://bitly.vn/148o

- Đăng ký qua email: kynangmembvu@gmail.com

- Đăng ký Page: https://www.facebook.com/softskills.bvu/

Cảm nhận của học viên khóa tập huấn Phương pháp giảng dạy Kỹ năng sống tại UKA Bà Rịa

Ngày 16,17/02/2019