"Bạn có thể trì hoãn, nhưng thời gian thì không."

Benjamin Franklin

Lịch khai giảng

1. Workshop: Học tập CHỦ ĐỘNG hơn, HẠNH PHÚC hơn 

2. Khóa học: Phát triển bản thân - Học tập chủ động

- Thời gian: 8h00-11h00, chủ nhật, khai giảng ngày 18/11/2018

 

- Địa điểm:

  • Phòng học Kỹ năng mềm 1501, Trường Đại học BR-VT, số 80 Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng Tàu.

- Đối tượng: Học sinh THCS (độ tuổi từ 11 tuổi – 14 tuổi).

- Số lượng: 15 -25 học viên/lớp

- Giảng viên:

  • ThS.Lê Thị Hiếu Thảo – PGĐ PT Trung tâm Phát triển Kỹ năng mềm;
  • Cộng sự: Giảng viên Trung tâm Phát triển KNM.

 

 

Cảm nhận của học viên